Productos - ECO1 Sn/Cu 0,7 PELLETS

ECO1 Sn/Cu 0,7 PELLETS

PELLETS  SENSE PLOM PER A SOLDADURA ELECTRÒNICA PER
ONA O IMMERSIÓ

SKU: B12MAC-15600-00016 Categories: ,

Descripció

Sn99.3 Cu 0.7
d’acord amb la norma EN ISO 9453. Aliatge 401. Compleix directiva RoHS
Camp d’aplicació
Aliatge idònia per a processos de soldadura electrònica per ona i immersió.
Les barres ECO extrusionades, es produeixen a partir de matèries primeres
d’alta puresa i seguint un estricte procés de fabricació que garanteix mínims
nivells d’impureses i defectes de soldadura dels productes acabats. Això es
tradueix en una menor formació d’escòria i retreball, sent la vida útil del
bany de soldadura més llarga i per tant condueix a una major conductivitat en
el conjunt de la placa de circuit imprès.

Informació addicional

Application

Soldering, Electronic, Wave soldering, Reflow soldering

Composition

Sn99 Cu1

Flux Content

NO

Lead Free

YES