Productos - BROFIL 63 BARRA

BROFIL 63 BARRA

BARRA DE
SOLDAR D’ESTANY / PLOM

SKU: B22MAC-00600-00116 Categories: , ,

Descripció

BROFIL 63 és un aliatge d’alta puresa compost per un 63% d’estany
i un 37% de plom. Aquest aliatge compleix els estàndards de la ISO 9453:2015,
aliatge 102. Està fabricat mitjançant un procés especial que controla que
durant la manufactura no s’incloguin òxids i altres impureses metàl·liques i
no metàl·liques.
Una aplicació comuna d’aquest aliatge la de fer connexions permanents i
reversible entre canonades de coure i sistemes de plomeria. Com més gran
sigui la concentració d’estany, més gran és la resistència a la cisalla i la
tensió. A més, aquest aliatge pot ser utilitzat per a la unió de components
elèctrics, soldadura de PCBs, soldadura de plaques i canonades de coure, i
altres soldadures dús general.

 VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE
n Aliatge eutèctic (temperatura liquidus=temperatura solidus)
n Molt bones propietats humectants i de fluïdesa.
n Bona conductivitat elèctrica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Formats:
n Varetes rodones de 6×400 mm.
n Varetes quadrades de 4x9x400 mm.
n Varetes rectangulars de 12x24x400 mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
** Consulteu altres formats.

Informació addicional

Application

Plumbing, Soldering, Heating, Craftwork, Roofing, Electronic, Wave soldering, Reflow soldering

Composition

Sn63 Pb37

Flux Content

NO

Lead Free

NO