Productos - ECO4 Sn96.5/Cu0.5/Ag3 PELLETS

ECO4 Sn96.5/Cu0.5/Ag3 PELLETS

PELLETS SENSE
PLOM PER A SOLDADURA ELECTRÒNICA PER ONA O IMMERSIÓ

SKU: B10MAC-32600-00016 Categories: ,

Descripció

Sn96.5 Cu0.5
Ag3 d’acord amb la norma EN ISO 9453. Aliatge 711. Compleix la directiva
RoHS
Camp d’aplicació
Aliatge idònia per a processos de soldadura electrònica per ona i immersió.
Les barres ECO estrusionadas, es produeixen a partir de matèries primeres
d’alta puresa i seguint un estricte procés de fabricació que garanteix mínims
nivells d’impureses i defectes de soldadura dels productes acabats. Això es
tradueix en una menor formació d’escòria i retreball, sent la vida útil del
bany de soldadura més llarga i per tant condueix a una major conductivitat en
el conjunt de la placa de circuit imprès.

Informació addicional

Application

Soldering, Electronic, Wave soldering, Reflow soldering

Composition

Sn96, 5 Ag3 Cu0, 5

Flux Content

NO

Lead Free

YES