Reparació I Retreball

Reparació I Retreball

El departament de R + D de Broquetas està contínuament desenvolupant nous productes per a la reparació i el “re-work” en l’àmbit electrònic. Aquests estan especialment desenvolupats per reparar de manera efectiva i fiable, components electrònics soldats amb aliatges tant amb plom com a lliures de plom. Broquetas ofereix una àmplia varietat de productes de màxima qualitat i lliures de compostos orgànics volàtils (VOC) desenvolupats complint les especificacions necessàries i exclusivament destinats a el sector de l’electrònica.