Qualitat

Productes certificats AENOR

BROFIL 3.5 Ag; BROFIL 4 Ag i BROFIL 5 Ag són els nostres aliatges certificats per AENOR segons marca de conformitat a la norma UNE-EN ISO 9453 (sent el 1er. Fabricant espanyol a obtenir-ho) i d’acord a el «Reglament particular de la marca AENOR per a metalls d’aportació per soldadura tova , utilitzat en equips i instal·lacions d’aigua potable, calefacció i instal·lacions de gas a baixa pressió »

CARRETES AENOR INICIO WEB SIN LOGO

Broquetas S.L realitza controls durant tot el procés de producció en el nostre laboratori propi.

  • Control d’arribada de Primera matèria: Inclòs en el procediment de recepció de matèria primera, es porta a terme un anàlisi dels materials per tal de procedir a una correcta separació i emmagatzematge d’aquests i realitzar una òptima gestió.
  • Control del procés de producció: Durant el procés de producció realitzem constants mostreigs dels aliatges per tal de garantir-ne la qualitat. A la fi del procés, al client se li lliura una analítica de producte certificant 3.1 el compliment segons normes

 

UNE-EN-ISO 9453_ Materials d’aportació per a soldadura tova

UNE-EN-ISO 17672_ Soldadura forta. Metalls d’aportació

ASTM B32-08_ Especificació estàndard per a metall de soldadura

ISO 4381_ Aliatges de fosa d’estany i plom per a coixinets multicapa

ASTM B-23_ Especificació estàndard per a aliatges de coixinets de metall blanc

IPC J-STD-004B_ Estàndard estableix els requisits generals de classificació i característiques de fluxos per a realitzar interconnexions de soldadura d’alta qualitat.

UNE-EN ISO 9454-1: 2016_ Fundents per soldadura tova

UNE-EN ISO 1045_ Fundents per a soldadura forta

  • Assessorament per a clients: Facilitant una mostra de la seva producció, portem a terme una anàlisi del seu material per orientar respecte a com optimitzar-la i indicar si els resultats obtinguts estan dins de la normativa.

Completament compromesos amb la qualitat i el servei excel·lent

Certificació de Qualitat: