Productos - BROPASTE ELECTRONIC TRIMETAL-AG

BROPASTE ELECTRONIC TRIMETAL-AG

PASTA PER
SOLDADURA ELECTRÒNICA

SKU: B131PAS-090T4-00116 Categories: ,

Descripció

La nostra pasta de soldar BROPASTE ELECTRONIC TRIMETAL-AG, ROL0
SMD és conforme a la norma UNE-EN ISO 9453 aliatge 179, formulació de pasta
de soldar sense halurs, NO CLEAN i amb millor assentament per evitar la
formació de ponts i perles.
L’aliatge estàndard, SnPb36Ag2, és especialment adequat per a processos de
reflow i fase de vapor. Aquesta pasta es pot processar amb l’ús de nitrogen o
sense. Conté plom.                                                                                                                                                                                     
EMBALATGE
n Xeringa 30g
n Xeringa 100g
n Xeringa 150g
n Pot de plàstic 250g
n Pot de plàstic 500g
n Cartutx petit 600g
n Cartutx gran 1200

Informació addicional

Application

Fluxes, Soldering, Electronic, Hand & Robotic Soldering, Re-work, Reflow soldering, Jet dispensing

Composition
Flux Content

YES

Lead Free

NO