Fontaneria I Hvac/R

Fontaneria I Hvac / R (climatització i ventilació)

BROQUETAS S.L fabrica des de fa més de 90 anys, aliatges i productes auxiliars per a la soldadura tova i soldadura forta idònies per a les unions en canonades de coure per a aigua potable, calefacció i gas a baixa pressió. Tot això tenint en compte les principals normatives europees, com la UNE-EN ISO 9453 i UNE-EN ISO 17672: 2017. Tots els productes es desenvolupen i fabriquen d’acord les directives REACH.