Soldadura Manual

Soldadura Manual

La nostra gamma de fils d’estany BROFIL i ECO, tant massissos com amb flux incorporat, és adequada per a totes les tecnologies de muntatge en superfície. Els nostres carrets d’estany inclouen nuclis de fundent de tipus NO-CLEAN i també solubles en aigua, compatibles amb una gran varietat d’aliatges per a soldadura. Els nostres fils de soldadura electrònica es fabriquen complint de forma exhaustiva amb els requisits i controls que estableix la norma UNE-EN ISO 9453: 2020. Tots els flux utilitzats en els nostres fils i en altres formats individuals, són fabricats i controlats d’acord els requisits que estableix la norma IPC J-STD-004B (idèntica a la DIN EN 61190-1-1 i en la norma UNE-EN ISO 9454-1: 2016. Tant els aliatges com els flux es fabriquen d’acord a les últimes estàndards nacionals i internacionals REACH i sota la directiva RoHS.