Productos - REDOX

Descripció

REDOX és una sal de dispersió per eliminar els òxids metàl·lics.
Durant el procés de soldadura per onada de les PCB, quan no es fa servir
nitrogen, sobre la superfície interna del bany d’estany, es crea una capa
d’òxids metàl·lics.
L’operador generalment elimina l’escòria d’estany de la manera pertinent.
Aquesta escòria conté una quantitat significativa d’estany líquid, que ha de
ser separat immediatament o si no pot provocar problemes.
En utilitzar la sal netejadora lliure d’halògens REDOX, la gran majoria
dels components metàl·lics de l’escòria seran dissolts i podran ser tornats
al procés. Optimitzant de manera significativa el procés de recuperació de
l’estany que contenen els residus postprocés. VALOR AFEGIT:
§ Lliure d’halògens.
§ Estalvi en processos de recuperació.
§ Alta capacitat de reacció amb els òxids dels banys d’estany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
FORMATS DISPONIBLES
Pots de:
§ 1 kg.

Informació addicional

Application

Fluxes, Electronic, Soldering, Wave soldering

Composition
Flux Content

YES

Lead Free

YES