Productos - BROFIL 60 BARRA PELLETS

BROFIL 60 BARRA PELLETS

PELLETS  SENSE PLOM PER A SOLDADURA ELECTRÒNICA PER
ONA O IMMERSIÓ

SKU: B21MAC-32ESP-00020 Categories: ,

Descripció

Sn60 Pb40 d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9453. Aliatge 103.
Aliatge idoni per a reparacions de canonades de plom així com en soldadura de
planxes de plom, zinc i coure, en general per a soldadures que requereixen un
material d’aportació amb un punt de fusió baix. Interval de fusió: 183 – 190
ºC.                                                                                                                                                                                                                                            
Formats:
n Varetes rodones de 6×400 mm.
n Varetes quadrades de 4x9x400 mm.
n Varetes rectangulars de 12x24x400 mm.

Informació addicional

Application

Soldering, Electronic, Wave soldering, Reflow soldering

Composition

Sn60 Pb40

Flux Content

NO

Lead Free

NO