Productos - BROFIL 50 BARRA

BROFIL 50 BARRA

BARRA DE
SOLDAR D’ESTANY / PLOM

SKU: B20MAC-00600-00116 Categories: ,

Descripció

Sn50 Pb50
d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9453. Aliatge 111. Aliatge idoni per a
reparacions de canonades de plom així com en soldadura de planxes de plom,
zinc i coure, en general per a soldadures que requereixen un material
d’aportació amb un punt de fusió baix. Interval de fusió: 183 – 215 ºC.                                                                                                                                                                                                                                           
Formats:
n Varetes rodones de 6×400 mm.
n Varetes quadrades de 4x9x400 mm.
n Varetes rectangulars de 12x24x400 mm.

Informació addicional

Application

Plumbing, Soldering, Heating, Craftwork, Roofing

Composition

Sn50 Pb50

Flux Content

NO

Lead Free

NO