Productos - BROESTEARINA

BROESTEARINA

DESOXIDANT
ÀCID ESTEARIC

SKU: B70000-15000-00100 Categories: ,

Descripció

Norma UNE.EN
ISO 29454-1 2.2.1.B. Flux per soldadura tou en instal·lacions de canonada de
plom i llaNorma UNEria.

Informació addicional

Application

Fluxes, Plumbing, Soldering, Gas, Refrigeration, Heating, Craftwork

Flux Content

YES

Lead Free

YES