Avís Legal

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

BROQUETAS, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web www.broquetas.es. i www.broquetas.com.

 

DIRECCIÓ DE CONTACTE

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició les següents adreces:

– SeU Social: BROQUETAS, S.L. – C/ Can Sellarès 12-14-16 – 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

– E-Mail: broquetas@broquetas.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

BROQUETAS, SL, de nacionalitat espanyola i amb domicili en C / Can Sellarès 12-14-16 – 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través del present formulari electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i l’informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça dalt indicada.

BROQUETAS, S.L. li garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es troben a la base de dades de subscriptors, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la LPD i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. No obstant això, l’USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i dur a terme tasques bàsiques per emplenar la seva sol·licitud.

BROQUETAS, SL, insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per BROQUETAS, SL i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats descrits. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-BROQUETAS, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

BROQUETAS, S.L. no utilitza “Cookies” de cap tipus per a establir una relació entre el seu ordinador i la nostra pàgina web ni per a cap altra finalitat, i per tant no prenem cap dada seva ni de la seva connexió en cap moment.

 

CONSENTIMENT DEL REMITENT

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.