Indústria Electrònica

L’empresa BROQUETAS S.L està especialitzada en la fabricació d’aliatges i productes per a la indústria electrònica, sempre utilitzant matèries primeres de primera fusió i seguint un estricte procés de fabricació que garanteix mínims nivells d’impureses i defectes de soldadura. Això dona com a resultat , velocitats d’humectació més ràpides, un major rendiment en la soldadura, una menor formació d’escòria i la reducció de la necessitat de retreball.

El departament d’investigació i desenvolupament de Broquetas està contínuament desenvolupant noves solucions per al suport a la soldadura i millorant les existents, proporcionant un major valor afegit als seus productes.