Reflow Soldering

A BROQUETAS S.L, hem desenvolupat una gamma de productes especialitzada en la soldadura per reflux ( «reflow»). El departament d’investigació i desenvolupament de Broquetas ha desenvolupat tota mena de productes, lliures de compostos orgànics volàtils (VOC), com pastes, flux líquids de base aigua o netejadors de superfície, entre d’altres. També disposem de solucions líquides de base alcohol. Tots els flux utilitzats en els nostres fils i en altres formats individuals, són fabricats i controlats d’acord els requisits que estableix la norma IPC J-STD-004B (idèntica a la DIN EN 61190-1-1) i en la norma UNE-EN ISO 9454-1: 2016. Tant els aliatges com els flux es fabriquen d’acord a les últimes estàndards nacionals i internacionals REACH i sota la directiva RoHS.